Az alapítvány működése

Az Alapítvány élén a három tagú Kuratórium áll, mely dönt az Alapítvány által támogatandó célokról, szervezi az adománygyűjtéseket, a rendelkezésre álló forrásokat rendszerezi, és dönt azok felhasználásáról. Minden év elején előzetes költségvetést készít arra vonatkozóan, mik az előre tervezhető kiadások, milyen rendezvények azok, melyekre az Alapítványtól várnak támogatást.

A Kuratórium rendszeres információs kapcsolatot tart fenn az SZSZBMK menedzsmentjével, így folyamatosan monitorozza a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház igényeit.

Támogatási kérelmeket a kórházak vezetőitől, osztályvezetőktől illetve a kórházak egyéb dolgozóitól kapunk. Az elbírálásban a kuratórium tagjai, illetve esetenként a Felügyelőbizottság tagjai vesznek részt. Támogatást csak az a kérelem nyerhet, amelyiknél a támogatni kért cél összhangban van-e az Alapító Okirattal, valamint amire rendelkezik elegendő forrással az Alapítvány.
A célzott adományokat a támogatási célok szerint használjuk fel. Az általános célokra érkezett adományok elosztásában pályáztatási rendszert alkalmazunk, ezzel biztosítva a nagy támogatási célterület egyenletes és hatékony ellátását.
Alapítványunk közhasznú, melyből következik, hogy a felajánlott pénzbeli támogatások értékét a cégek az adóalapjukból levonhatják.

A fentieken kívül az Alapítvány rendszeresen szakmai programokat is meghirdet, melyekre tematikusan gyűjt adományokat kampányok formájában.

Az adományok sorsa

Az adományok lehetnek pénzbeli, illetve természetbeni, elsősorban eszköz adományok.

Pénzbeli adományok lehetnek célzottak és általános célokat támogató adományok. A célzott pénzbeli adományok esetén a támogató kérését is figyelembe véve támogatási szerződést kötünk a támogatást felajánlóval, melyben meghatározzuk a támogatás célját, és azt, hogy a kapott forrást mire, milyen módon fogjuk felhasználni. Az ilyen támogatásokból az Alapítvány 10%-ot levon általános céljai és adminisztratív költségeinek fedezetére. Az általános célra adott támogatások esetén a Kuratórium szabad kezet kap arra vonatkozóan, hogy az Alapítvány általános céljai közül melyiket támogatja a forrásból. Az adományokról az Alapítvány igazolást állít ki, mellyel igénybe vehető az adókedvezmény.

Eszköz adományok esetén az Alapítvány támogatói szerződést köt az adományozóval, melyben rögzíti, hogy a kapott eszközök tulajdonjogát átadja a kórház részére. Ez általában egy adománylevél formájában történik meg, mellyel az eszköz tulajdonjoga a kórházé lesz. Az Alapítvány deklaráltan nem szándékozik saját eszköztulajdonnal rendelkezni, kivéve az adminisztratív és marketing tevékenységét segítő eszközöket és tárgyakat.